Als je voldoet aan de vereisten voor verificatie, ontvang je de status Verified en het Transparantiekeurmerk van CIRE. Die status en het keurmerk wil je hebben, want daar zal de markt waarde aan toekennen. Voldoe je nog niet, dan zal CIRE je helpen om Verified te worden en het keurmerk te behalen met aanwijzingen en advies en krijg je de tijd aanpassingen te maken. Een inschrijving in CIRE is dan ook een grote kans om je te onderscheiden in de markt. Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt. 

Compliance bouwstenen

CIRE zal vanaf september je ook als onderdeel van de dienst gaan voorzien van compliance nieuws en een kennisbank met informatie over regelgeving. Om het je allemaal wat makkelijker te maken. Later dit jaar zullen we ook compliance bouwstenen gaan bieden tegen een toegankelijk gereduceerd tarief. Speciaal voor CIRE intermediairs. Voorbeelden van bouwstenen zijn:

  • Energie compliance e-learning incl. aanbod op maat;
  • Certificering voor medewerkers;
  • Data security self-assessments (passend bij de omvang van de organisatie);
  • Compliance documentatie, waaronder compliance manual, klachtenprotocol, AVG Register van Verwerkingen, AVG Rechten protocol, Datalekken protocol, Bel-me-niet-procedures, Aanbod Op Maat procedure, Protocol bezoek toezichthouder.

Voor inschrijving in CIRE is het afnemen van compliance bouwstenen uiteraard niet verplicht. Ze kunnen jouw organisatie wel helpen om een snelle start te maken om compliance in je organisatie te implementeren.

Nog geen account?

Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt.

Als geverifieerd intermediair ontvang je bovendien:

  • Het Transparantiekeurmerk van CIRE.
  • De bijbehorende status om energiecontracten te verkopen in opdracht van aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Mogelijkheid om het dossier van jouw organisatie te onderhouden en te delen met aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Toegang tot handzame, betaalbare compliance bouwstenen zoals voor jouw praktijk relevant nieuws, een kennisbank, e-learning en certificering.