De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen.

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten. Aan de registratie is een onderzoek verbonden.

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort het CIRE op dagelijkse basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde intermediairs.

Intermediairs die aan de vereisten voldoen ontvangen het Transparantiekeurmerk van CIRE.

Marktsituatie

De afgelopen jaren hebben veel nieuwe spelers zich gestort op de verkoop van energiecontracten. Een deel van deze spelers maakt bij gelegenheid gebruik van oneerlijke verkooppraktijken om op korte termijn veel geld te verdienen. Hiervan zijn in gevallen consumenten en ondernemers de dupe. Deze praktijken stralen negatief af op de verkoopkanalen en stellen de energieleveranciers en goedwillende en professionele intermediairs in een kwaad daglicht.

Meer wetgeving is een reële optie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt de verkoop van energiecontracten. Verschillende media, waaronder dagbladen en consumentenprogramma’s, hebben in de afgelopen periode regelmatig de aandacht op deze praktijken gevestigd. Meer wetgeving is dan ook een reële optie als er niets gebeurt.

Nu al zien we de beperkingen die het telemarketingkanaal worden opgelegd, de zienswijze op consumentenrechten voor kleine ondernemers van de ACM en de beperking op het gebruik van Kamer van Koophandel-data.

Het is van groot belang dat (intermediaire) verkoop in de energiemarkt transparant wordt en compliance (werken in overeenstemming met de regels) veel meer aandacht krijgt.

De deelnemers - dus alle aangesloten energieleveranciers en platforms - van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies verplichten daarom per 1 april 2020 hun directe en indirecte intermediairs dat zij zijn ingeschreven in CIRE.

Wacht dus niet langer en draag bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt!

Nog geen account?

Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt.

Als geverifieerd intermediair ontvang je bovendien:

  • Het Transparantiekeurmerk van CIRE.
  • De bijbehorende status om energiecontracten te verkopen in opdracht van aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Mogelijkheid om het dossier van jouw organisatie te onderhouden en te delen met aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Toegang tot handzame, betaalbare compliance bouwstenen zoals voor jouw praktijk relevant nieuws, een kennisbank, e-learning en certificering.