Klacht indienen

CIRE staat voor het Centraal Intermediair Register Energiemarkt. Het is een register waarin Intermediaire verkopers (bemiddelaars) van energiecontacten zich registreren. Aan de toetreding tot het register is een verificatieonderzoek verbonden. Hierbij wordt de verkoper getoetst op vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid. Indien een Intermediair op basis van het onderzoek de status Verified krijgt, mag deze het CIRE Keurmerk voeren.

De eisen die worden gesteld aan het CIRE keurmerk, vindt u in de CIRE Gedragscode.

Ik heb een klacht over een CIRE Verkoper

Vindt u dat een partij onterecht het CIRE Keurmerk voert? Meld het ons! U kunt een klacht indienen door het invullen van onderstaand klachtenformulier. Een kopie van uw klacht wordt eveneens naar de betreffende organisatie gestuurd.

Instructie:

 1. Neem contact op met de organisatie in kwestie. Veelal helpen zij u graag verder. Contactgegevens van organisaties zijn vaak te vinden op de websites of in het privacy statement.

 2. U kunt alleen een klacht indienen over organisaties die zijn aangesloten bij CIRE.

 3. Wij nemen in principe geen anonieme klachten in behandeling. Een verkopende organisatie moet zich kunnen verdedigen. Daarom zetten wij een de gegevens die u invult op het klachtenformulier uw naam en/of de contactgegevens waarmee u bent benaderd door aan de beklaagde. Wanneer Beklaagde aanvullende persoonsgegevens wenst, dan zal door de Beheerder worden beoordeeld of de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn om adequaat verweer te voeren.

 4. Wij nemen alleen gemotiveerde klachten in behandeling. Een gemotiveerde en onderbouwde klacht bevat informatie waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot:

  • Omschrijving van de overtreding van de CIRE Intermediair, met eventueel verwijzing naar de CIRE gedragscode;
  • Indicatie datum, tijdstip vermeende overtreding;
  • Contractnummer, telefoonnummer of huisadres waarop u benaderd bent of uw naam/ de naam van de energieklant;
  • Voicelog van de verkoop;
  • Screenshot van eventuele misstanden/ misbruik CIRE logo;
  • Schriftelijke verklaringen van de energieklant waarin de vermeende overtreding in het verkoopgesprek wordt beschreven.
Voeg nog een bijlage toe.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw klacht. Een kopie van uw klacht wordt aan de organisatie verstrekt. De procedure wordt afgehandeld conform het Handhavingsreglement.

Klik op de checkbox