Veelgestelde vragen

Vind antwoord op de meest gestelde vragen.

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen. De Stichting verstrekt aan intermediairs die aan de vereisten voldoen een Transparantiekeurmerk.

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten. Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich op een positieve manier.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) voert momenteel onderzoek uit naar de verkoop van energiecontracten. Verschillende media, waaronder dagbladen en consumentenprogramma’s, hebben in de afgelopen periode regelmatig de aandacht op deze praktijken gevestigd. Meer wetgeving is dan ook een reële optie als er niets gebeurt.

Nu al zien we de beperkingen die het telemarketingkanaal worden opgelegd, de nieuwe zienswijze op consumentenrechten voor kleine ondernemers van de ACM en de beperking op het gebruik van Kamer van Koophandel-data.

Het is van groot belang dat intermediaire verkoop in de energiemarkt transparant wordt en compliance (werken in overeenstemming met de regels) veel meer aandacht krijgt.

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort het CIRE op dagelijkse basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde intermediairs.

Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt. 

Als geverifieerd intermediair ontvang je bovendien:

  • Het Transparantiekeurmerk van CIRE.
  • De bijbehorende status om energiecontracten te verkopen in opdracht van aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Mogelijkheid om het dossier van jouw organisatie te onderhouden en te delen met aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
  • Toegang tot handzame, betaalbare compliance bouwstenen zoals voor jouw praktijk relevant nieuws, een kennisbank, e-learning en certificering.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

Het CIRE streeft naar volledige transparantie van de (intermediaire) verkoop van energie. Elk type intermediair zou in het register ingeschreven moeten worden. Bemiddel je via de telefoon, via persoonlijke verkoop, deur aan deur, vanuit een winkel, online, met een eigen handelsnaam of die van een ander, klein-zakelijk of alleen grootzakelijk? Het maakt geen verschil. Elk door middel van een eigen KvK nummer (of buitenlands equivalent) identificeerbare intermediair dient zich in het CIRE in te schrijven.

Als je voldoet aan de vereisten voor verificatie, ontvang je de status Verified. Die status wil je hebben, want daar zal de markt waarde aan toekennen. Een inschrijving in CIRE is dan ook een grote kans om je te onderscheiden in de markt. Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt. CIRE streeft er naar dat iedere organisatie, die direct in contact staat met en energieadvies geeft aan de energieklant, zich registreert in CIRE en wordt gescreend en gemonitord.

CIRE zal jou als onderdeel van de dienst ook gaan voorzien van compliance nieuws en een kennisbank met informatie over regelgeving. Altijd handig!

CIRE kan door geselecteerde partners ontwikkelde compliance tools bieden tegen een toegankelijk gereduceerd tarief. Speciaal voor CIRE intermediairs. Denk hierbij aan:

  • Energie compliance e-learning incl. aanbod op maat;
  • Certificering voor medewerkers;
  • Data security self-assessments;
  • Compliance documentatie

Onze partners kunnen jouw organisatie helpen (om een snelle start te maken) om compliance in je organisatie te implementeren.

De vereisten voor de status Verified kunt u terugvinden in het volgende document:

Naam Versie Document
CIRE Procedures 1.0 (10 september 2019) Download

Zodra je jouw dossier compleet hebt gemaakt en de betaling voor het verificatie onderzoek is geslaagd, start CIRE het onderzoek. Je ziet dan in het dashboard de status PENDING. Initieel zal binnen maximaal 4 weken het verificatie proces zijn afgerond, maar CIRE werkt toe naar een uiteindelijke doorlooptijd van maximaal 14 dagen. Gedurende deze periode kan je, indien hiervoor aanleiding is, verzocht worden nog aanvullingen of aanpassingen door te geven.

CIRE vraagt van jouw organisatie een bijdrage per jaar ten behoeve van het verificatie onderzoek en een maandelijkse bijdrage ten behoeve van de continue monitoring en toegang tot de functionaliteiten van CIRE.

CIRE onderscheidt voor intermediairs de categorieën ZZP, MKB en ENTERPRISE. De categorie ZZP spreekt voor zich. Werven voor of namens jouw organisatie meer dan 1 maar minder dan 100 verkopers? In loondienst en/of op zelfstandige basis? Dan wordt jouw organisatie door CIRE aangemerkt als MKB. Werven voor of namens jouw organisatie meer dan 100 verkopers? Dan merkt CIRE jouw organisatie aan als ENTERPRISE.

Categorie:

Jaarlijkse bijdrage:

Maandelijkse bijdrage:

ZZP

€ 175,00

€ 25,00

MKB

€ 175,00

€ 45,00

ENTERPRISE

€ 175,00

€ 125,00
Tarieven intermediairs CIRE per 1 sept 2019