Veelgestelde vragen

Vind antwoord op de meest gestelde vragen.

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen. De Stichting verstrekt aan intermediairs die aan de vereisten voldoen een Transparantiekeurmerk.

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten. Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich op een positieve manier.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) voert momenteel onderzoek uit naar de verkoop van energiecontracten. Verschillende media, waaronder dagbladen en consumentenprogramma’s, hebben in de afgelopen periode regelmatig de aandacht op deze praktijken gevestigd. Meer wetgeving is dan ook een reële optie als er niets gebeurt.

Nu al zien we de beperkingen die het telemarketingkanaal worden opgelegd, de nieuwe zienswijze op consumentenrechten voor kleine ondernemers van de ACM en de beperking op het gebruik van Kamer van Koophandel-data.

Het is van groot belang dat intermediaire verkoop in de energiemarkt transparant wordt en compliance (werken in overeenstemming met de regels) veel meer aandacht krijgt.

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort CIRE op dagelijkse basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde intermediairs.

Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt. 

Als geverifieerd intermediair ontvang je bovendien:

 • Het Transparantiekeurmerk van CIRE.
 • De bijbehorende status om energiecontracten te verkopen in opdracht van aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
 • Mogelijkheid om het dossier van jouw organisatie te onderhouden en te delen met aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
 • Toegang tot handzame, betaalbare compliance bouwstenen zoals voor jouw praktijk relevant nieuws, een kennisbank, e-learning en certificering.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

CIRE streeft naar volledige transparantie van de (intermediaire) verkoop van energie. Elk type intermediair zou in het register ingeschreven moeten worden. Bemiddel je via de telefoon, via persoonlijke verkoop, deur aan deur, vanuit een winkel, online, met een eigen handelsnaam of die van een ander, klein-zakelijk of alleen grootzakelijk? Het maakt geen verschil. Elk door middel van een eigen KvK nummer identificeerbare intermediair dient zich in CIRE in te schrijven.

Op dit moment is het voor intermediairs zonder Nederlands KvK nummer niet mogelijk zich bij CIRE te registeren.


De deelnemers - dus alle aangesloten energieleveranciers en platforms - van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies verplichten per 1 april 2020 hun directe en indirecte intermediairs dat zij zijn ingeschreven in CIRE.

Wacht dus niet langer en draag bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt!De vereisten voor het verkrijgen en behouden van de status Verified en het bijbehorende Transparantiekeurmerk kun je terugvinden in onderstaand document:

Naam Versie Document
CIRE Procedures 1.2 (26 november 2019) Download


Zodra je jouw dossier compleet hebt gemaakt en de betaling is geslaagd, start CIRE het verificatieonderzoek. Je ontvangt dan de status PENDING. Indien hiervoor aanleiding is, kan worden verzocht nog aanvullingen of aanpassingen door te geven.

Het CIRE Verificatieonderzoek kent een uiterlijke doorlooptijd van 4 weken ofwel 28 dagen, gerekend vanaf de datum dat wij jouw registratie in onderzoek nemen. Dat betekent dat wij jouw verificatieonderzoek daarna sluiten. Als CIRE niet binnen de doorlooptijd kan vaststellen dat jouw organisatie voldoet aan de vereisten voor het gegevens- en transparantieonderzoek, wordt jouw registratie de status NON-VERIFIED toegekend.

Zorg er dus voor dat ruim voor het verstrijken van de doorlooptijd alle openstaande bevindingen zijn opgelost om de status VERIFIED en het bijbehorende Transparantiekeurmerk te ontvangen!


CIRE vraagt van jouw organisatie een bijdrage per jaar ten behoeve van het verificatie onderzoek en een maandelijkse bijdrage ten behoeve van de continue monitoring en toegang tot de functionaliteiten van CIRE.

CIRE onderscheidt voor intermediairs de categorieën ZZP, MKB en ENTERPRISE. De categorie ZZP spreekt voor zich. Werven voor of namens jouw organisatie meer dan 1 maar minder dan 100 verkopers? In loondienst en/of op zelfstandige basis? Dan wordt jouw organisatie door CIRE aangemerkt als MKB. Werven voor of namens jouw organisatie meer dan 100 verkopers? Dan merkt CIRE jouw organisatie aan als ENTERPRISE.

Categorie:

Jaarlijkse bijdrage:

Maandelijkse bijdrage:

ZZP

€ 175,00

€ 25,00

MKB

€ 175,00

€ 45,00

ENTERPRISE

€ 175,00

€ 125,00
Tarieven intermediairs CIRE per 1 sept 2019

Als er achter de naam van een intermediair met de CIRE status Verified de tekst '(in onderzoek)' staat, betekent dit dat er n.a.v. gemotiveerde klacht(en) totdat een definitieve uitspraak is gedaan conform de klachtengeschillenregeling een onderzoek gaande is naar vermeende overtreding(en) van de CIRE-gedragscode door deze intermediair; of dat met de intermediair gesproken wordt over nader te nemen compliance maatregelen in de bedrijfsvoering n.a.v. relevante rechterlijke/zelfregulerings uitspraken. Het CIRE keurmerklogo mag bij deze status worden gevoerd.

Gebruiksrecht

Het CIRE keurmerklogo mag enkel en alleen door de intermediair worden gebruikt,

 • die de CIRE status Verified heeft,
 • aan wie het is verstrekt,
 • nadat het is verstrekt door de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.

Als de intermediair niet (langer) de status Verified heeft, dient het CIRE keurmerklogo onmiddellijk verwijderd te worden van alle vormen van communicatie van de intermediair.

Voorschriften gebruik

 • Het CIRE keurmerklogo mag niet worden veranderd, gereproduceerd, of aangepast zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.
 • Het CIRE keurmerklogo dient bij plaatsing in digitale communicatie zoals website, email, social media, een hyperlink te bevatten naar www.cire-register.nl en het CIRE ID van de intermediair te vermelden.

Niet-verplichte toevoegingen

 • Bij tekstuele toevoeging dient de volledige naam te worden vermeld: Centraal Intermediair Register Energiemarkt.
 • De officiële pay off van CIRE is Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

Ja. CIRE streeft naar volledige transparantie van de (intermediaire) verkoop van energie. Ook als je exclusief werft in opdracht en uit naam van een andere intermediair kun je het CIRE Transparantiekeurmerk behalen. Je kunt dit tijdens de registratie aangeven. Als wij kunnen vaststellen dat dit klopt, worden de gestelde vereisten hierop aangepast. Het is dan bijvoorbeeld niet nodig een eigen website te hebben.

De hamvraag is: Onder welke handelsnaam werf je energiecontracten en aan welke partij behoort die toe? 

Eigen handelsnaam

Ben je aangesloten via een distributieplatform en werf je 'voor eigen naam en risico'? Dan moet je wel een eigen website hebben die aansluit bij de identiteit die je hanteert en communiceert richting energieklanten. En dien je aan alle vereisten voor het gegevens- en transparantieonderzoek te voldoen. 

Geen eigen handelsnaam

Werf je - met toestemming - onder handelsnaam van een distributieplatform, energieleverancier of opdrachtgevende derde? En is bij CIRE bekend dat dat klopt? Dan hoef je geen eigen website te hebben om te voldoen aan de vereisten.

CIRE onderzoekt onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Het gaat daarbij om transparantie richting de energieklant. 

Dus de onderneming(en) in die één of meer handelsnamen/concepten dragen waarmee je energieklanten adviseert of werft, die schrijf je in.

CIRE zal jou als onderdeel van de dienst ook gaan voorzien van compliance nieuws en een kennisbank met informatie over regelgeving. Altijd handig!

CIRE kan door geselecteerde partners ontwikkelde compliance tools bieden tegen een toegankelijk gereduceerd tarief. Speciaal voor CIRE intermediairs. Denk hierbij aan:

 • Energie compliance e-learning incl. aanbod op maat;
 • Certificering voor medewerkers;
 • Data security self-assessments;
 • Compliance documentatie

Onze partners kunnen jouw organisatie helpen (om een snelle start te maken) om compliance in je organisatie te implementeren.

De door jou verstrekte informatie wordt door CIRE vertrouwelijk behandeld en gecontroleerd. Daar geef jij ons opdracht toe. CIRE medewerkers hebben hiervoor toegang tot jouw gegevens.

Een CIRE Deelnemer (leverancier of platform) kan van alle intermediairs de CIRE status inzien. Rapporten over jouw organisatie kunnen door CIRE Deelnemers bij jou worden opgevraagd. Alleen als jij een verzoek accepteert, wordt een rapport met de betreffende Deelnemer gedeeld. Jij bepaalt zelf met welke Deelnemer je de rapporten over jouw organisatie deelt.

Gegevens over jouw connecties met Deelnemers worden nooit gedeeld met andere Deelnemers.

Indien je denkt dat een Intermediair ten onrechte Verified is en/of ten onrechte het CIRE keurmerk voert kan je hierover een klacht indienen. Wij horen dan graag waarom jij vindt dat de Intermediair niet voldoet aan de CIRE transparantie eisen. Hier lees je hoe je een klacht kunt indienen.